Beton towarowy

Produkujemy betony:

B -1,5 MPa – podsypki, stabilizacje

B -2,5 MPa – podsypki, stabilizacje

B- 5 MPa – podsypki, stabilizacje – suche i półsuche

B- 5 MPa, C 8/10 – chudziaki, wylewki

C 12/15 ławy pod pomieszczenia gospodarcze, ganki, murki ogrodzeniowe

C 16/20 C 20/25 C 25/30 ławy fundamentowe, stropy, stopy pod silosy zbożowe, klasa betonu zależna od projektu, warunków zabudowy, technicznego usytuowania obiektu, gabarytu, przeznaczenia.

C 25/30 i C 30/37 – wysokiej klasy elementy elektroenergetyki, budownictwa drogowego, studnie kanalizacyjne, kręgi, przepusty.

Na posiadanych kruszywach i cementach jesteśmy w stanie uzyskać ponad 50 MPa. Próbki badane w Cementowni Lafarge i firmach zajmujących się dystrybucją i badaniem chemii do betonów suchych i ciekłych. Prowadzimy zakładową kontrolę produkcji i posiadamy stosowne normy do produkcji ww. prefabrykatów i betonów.